นายณษฐ์ ชาญประเสริฐ ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ"การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน" สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 4-5 กันยายน 2560
4 ก.ย. 2560 623 ครั้ง
ภาพกิจกรรม » นายณษฐ์ ชาญประเสริฐ ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ"การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน" สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 4-5 กันยายน 2560
นายณษฐ์ ชาญประเสริฐ ประธานอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่นร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ"การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน" สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 4-5 กันยายน 2560
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
การบรรยายกฎหมาย ให้นักเรียน นักศึกษา วิท..
14/ธ.ค./2558 1340
เลือกตั้งประธานนักเรียนนักศึกษา ประจำปีก..
16/มิ.ย./2559 898
กิจกรรม ทำ ๙ เพือพ่อ วันต่อต้านยาเสพติดโ..
30/มิ.ย./2560 614
ประชุมสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่นแล..
16/ต.ค./2560 718
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 3.235.175.15
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2021 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft