หน้าแรก » เกี่ยวกับวิทยาวัยฯ
ข้อมูลทั่วไปสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ฝ่ายแผนงาน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจกรรม
รายชื่อทะเบียนเรียน
ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
SWOT
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดขอนแก่น
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 3.236.70.233
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2023 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft