คณะกรรมการตรวจความพร้อมของอาคารเรียนและดำเนินกิจการของสถานศึกษา
2 ส.ค. 2560 689 ครั้ง
ภาพกิจกรรม » คณะกรรมการตรวจความพร้อมของอาคารเรียนและดำเนินกิจการของสถานศึกษา
เนื่องด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย ได้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง เรื่อง ขอใช้อาคารเรียน ความจุนักเรียน เวลาเรียน และวันหยุด ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นายพงศธร จิระวุฒินันท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ประธานกรรมการ นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี (กรรมการ), นายประจักษ์ เทพศิลา (กรรมการ), นายทรงเนตร ตันสีนนท์ (กรรมการ) และ นายสุพรรณ ประพาศพงษ์ (กรรมการและเลขานุการ) ในการตรวจความพร้อมในครั้งนี้
ภาพกิจกรรมอื่นๆ
โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ก..
22/ก.ค./2559 1077
กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ณ ตลาดตำบลบ้านหว้า..
30/พ.ย./2560 538
ประชุมสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่นแล..
16/ต.ค./2560 724
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย ส่งนักศึกษาฝึก..
28/ส.ค./2560 2298
ที่ติดต่อ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย

444 ถ.บ้านทุ่ม-มัญจาคีรี ต.บ้านหว้า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Mobile. 067-031-4081
Tel. 0-4300-0728
   
Website Compatibility
 
   
  Your IP : 3.238.232.88
คำถาม / ข้อเสนอแนะ
พิมพ์ไทย Call Center
043040107-8
 
 
ติดตามพิมพ์ไทยผ่านโซเชียล
   
  © Copyright 2016-2021 All Rights Reserved. | Designed by Fnsoft